مدیر عامل و معاونین

دکتر احمدرضا طاهری
دکتر احمدرضا طاهری نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل
دکتر احمد اکبری
مهندس مهرداد سیاح معاون بهره برداری
دکتر علیرضا پیراسته
دکتر علی رضا پیراسته معاون استراتژیک
مهندس محمد بیگلری
مهندس محمد بیگلری معاون بازرگانی

مدیران ارشد

دکتر رحیمه گودرزی
دکتر رحیمه گودرزی مدیر تحقیق و توسعه
دکتر قاسم صفری
دکتر قاسم صفری مدیر برنامه ریزی و انبارها
دکتر زهرا احمدی
دکتر زهرا احمدی مسئول فنی دارویی و رگولاتوری
مهندس طاهره آذرنگ
مهندس طاهره آذرنگ مدیر منابع انسانی
مهندس یاسر خندان
مهندس یاسر خندان مدیر کنترل کیفیت
دکتر احمد اکبری
مهندس مصطفی کشوری فر مدیر تضمین کیفیت
جلیل بیگدلی
جلیل بیگدلی مدیر مالی
محمد حسین کاملی
حسین کاملی مدیر حسابرسی داخلی
سید تقی محمودی
سیدتقی محمودی مدیر تدارکات
دکتر احمد اکبری
مرتضی عرب زاده سرپرست حسابرسی

مسئول زیر ساخت و روابط عمومی

دکتر احمد اکبری
محمد قاسمی سرپرست فناوری اطلاعات
error: محتوای محافظت شده