گزارش پایداری

شرکت داروسازی ره آورد تامین با رویکرد توسعه پایدار و ایجاد ساز و کاری برای سنجش و ارزیابی توان ایجاد ارزش در کوتاه مدت و بلند مدت اطلاعات لازم در زمینه مسائل اقتصادی ، مالی ، زیست محیطی و اجتماعی را تحت عنوان گزارش پایداری منتشر نموده است.

error: محتوای محافظت شده