استیلن

پلی وینیل پیرولیدون: ویژگی ها و کاربردها
۲۸ مهر ۱۴۰۱

یکی از مشتقات استیلن بر پایه پژوهش های پروفسور ریپی، مونومر وینیل پیرولیدون است. پلی وینیل پیرولیدون پلیمری آمورف ...

error: محتوای محافظت شده