عروق

خواص پوویدون آیداین به عنوان یک آنتی سپتیک وسیع الطیف
۲۸ مهر ۱۴۰۱

از میان چندین ماده ضد میکروبی موجود، ترکیبات ید مثل پوویدون آیداین بعلت اثرات مناسب بر ترمیم زخم و قابلیت ...

error: محتوای محافظت شده