مالتود كسترین

تأثیر غلظت های مختلف مالتودکسترین و پلی وینیل پیرولیدون بر پایداری ترکیبات مؤثره ی ریزپوشانی شده ی زعفران با روش خشک کن پاششی
۲۸ مهر ۱۴۰۱

این پژوهش با هدف بررسی تأثیر غلظت های مختلف مالتود كسترین و پلی وینیل پیرولیدون (به عنوان مواد دیواره) بر ...

error: محتوای محافظت شده