ناپروكسن

بررسی اثر ضد دردی پراكندگی های جامد ناپروكسن در حامل كراس پوويدون و پودر ميوه سنجد در مدل تست فرمالين
۱۵ تیر ۱۴۰۱

زمینه و هدف: ناپروكسن یك داروی ضددرد و ضد التهاب غیر استروئیدی كم محلول در آب است. افزایش سرعت انحلال ...

error: محتوای محافظت شده