وینیل پیرولیدون

ﺳﻨﺘز نانو ذرات نقره در زمینه هیدروژل پلی وینیل پیرولیدون بوسیله پرتودهی با الکترون های پر انرژی
۲۸ مهر ۱۴۰۱

نانو ذرات نقره کاربردهای گستردهای در صنایع مختلف دارند. در روشهای معمول نانو ذرات با روش شیمیایی سنتز می ...

تأثیر غلظت های مختلف مالتودکسترین و پلی وینیل پیرولیدون بر پایداری ترکیبات مؤثره ی ریزپوشانی شده ی زعفران با روش خشک کن پاششی
۲۸ مهر ۱۴۰۱

این پژوهش با هدف بررسی تأثیر غلظت های مختلف مالتود كسترین و پلی وینیل پیرولیدون (به عنوان مواد دیواره) بر ...

error: محتوای محافظت شده