پانسمان

اثر پانسمان هیدروژل پلی وینیل پیرولیدون بر بهبود زخم باز در موش صحرایی
۲۸ مهر ۱۴۰۱

برای سال ها ترکیبات و روش های مختلف برای بهبود زخم مورد استفاده قرار گرفته که برخی موثر و تعدادی ...

error: محتوای محافظت شده