پلی وینیل پیرولیدون

پلی وینیل پیرولیدون: ویژگی ها و کاربردها
۲۸ مهر ۱۴۰۱

یکی از مشتقات استیلن بر پایه پژوهش های پروفسور ریپی، مونومر وینیل پیرولیدون است. پلی وینیل پیرولیدون پلیمری آمورف ...

تأثیر غلظت های مختلف مالتودکسترین و پلی وینیل پیرولیدون بر پایداری ترکیبات مؤثره ی ریزپوشانی شده ی زعفران با روش خشک کن پاششی
۲۸ مهر ۱۴۰۱

این پژوهش با هدف بررسی تأثیر غلظت های مختلف مالتود كسترین و پلی وینیل پیرولیدون (به عنوان مواد دیواره) بر ...

مصارف پلی وینیل پیرولیدون در صنایع غذایی
۳ مرداد ۱۴۰۱

پلی وینیل پیرولیدون (PVP) اولین بار در آلمان از پلیمریزاسیون رادیکالی مونومر 1-وینیل پیرولیدون تولید شد. پلی وینیل پیرولیدون ...

error: محتوای محافظت شده