پوست

مروری بر زیست پلیمرهای استفاده شده در هیدروژل های مواد آرایشی
۱۵ فروردین ۱۴۰۰

هیدروژلها شبکه های دارای پیوند عرضی از ترکیبات درشت مولکولی با ویژگی ظرفیت جذب آب زیاد هستند. این گونه مواد ...

error: محتوای محافظت شده