پوویدون

مصارف پلی وینیل پیرولیدون در صنایع غذایی
۳ مرداد ۱۴۰۱

پلی وینیل پیرولیدون (PVP) اولین بار در آلمان از پلیمریزاسیون رادیکالی مونومر 1-وینیل پیرولیدون تولید شد. پلی وینیل پیرولیدون ...

error: محتوای محافظت شده