مطالعه فاکتورهای فارماکوپه ای و مقایسه اثر رقیق سازی بر فعالیت ضدمیکروبی، نمونه محلولهای پوویدون آیداین موجود در بازار دارویی ایران

مطالعه فاکتورهای فارماکوپه ای و مقایسه اثر رقیق سازی بر فعالیت ضدمیکروبی، نمونه محلولهای پوویدون آیداین موجود در بازار دارویی ایران

مطالعه فاکتورهای فارماکوپه ای و مقایسه اثر رقیق سازی بر فعالیت ضدمیکروبی، نمونه محلولهای پوویدون آیداین موجود در بازار دارویی ایران

با توجه به سازندگان مختلف محلولهای پوویدون آیداین، دراین تحقیق کیفیت محلولهای موجود مطابق با معیارهای فارماکوپه و تاثیر فاکتور رقت بر زمان اعمال اثر ضد میکروبی این فرمولاسیونها بررسی گردید.

روش بررسی: در این مطالعه تجربی، pH فراورده ها، میزان آیداید و ید در دسترس مطابق فارماکوپه BP 2009 اندازه گیری شد. همچنین اثر ضد میکروبی نمونه های ایرانی و دو نمونه مشابه خارجی بر میکروارگانیسمهای استافیلوکوکوس اورئوس ATCC 29737 و سودوموناس آئروژینوز 28753 ATCC به عنوان نماینده باکتریهای گرم مثبت و گرم منفی، در رقتهای 1/300، 1/200 ،1/100 ،1/80 ،1/60 ،1/40 ،1/20 ،1/10 ،1/5، 1، بررسی شد و میزان نابودی میکروارگانیسمها بعد از مجاورت در زمانهای 60 , 30 ,15 و 120 ثانیه تعیین گردید.

یافته ها: تمام فرمولاسیونها دارای ویژگیهای فارماکوپه ای قابل قبول بوده وسرعت تاثیر متناسب با میزان رقت افزایش می یافت. این روند در فرآورده های مختلف متفاوت بوده و در زمان 15 ثانیه رقت 1/10 به مراتب از محلول خالص بهتر بود. رقیق سازی بیشتر از حد بهینه باعث کاهش اثر نسبت به رقتهای کمتر بود.

نتیجه گیری: فاکتور رقت، فاکتور بسیار حساسی در اثر ضد باکتریایی فرآوردههای پوویدون آیداین است. این نکته میتواند به تفاوت میزان ید آزاد در هر یک از این فرآورده های تجاری و تفاوت در میزان ید در دسترس آنها بازگردد.

مجله علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی
دوره 22، شماره 1، بهار 91، صفحات 51 تا 56

مطالعه فاکتورهای فارماکوپه ای و مقایسه اثر رقیق سازی بر فعالیت ضدمیکروبی
نمونه محلولهای پوویدون آیداین موجود در بازار دارویی ایران
محمدرضا فاضلی 1، ندا سبزهچیان 2، آرش محبوبی 4،3 ، سیدمهدی رضایت 5،6 ، نسرین صمدی 7، حسین جمالیفر 8

1. دانشیار، گروه کنترل دارو و غذا، مرکز تحقیقات علوم دارویی، دانشکده دارو سازی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
2. دانشجوی داروسازی، دانشکده داروسازی ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم دارویی تهران
3. استادیار، گروه فارماسیوتیکس، دانشکده داروسازی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم دارویی تهران
4. استادیار، گروه فارماسیوتیکس، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
5. استاد،گروه فارماکولوژی، دانشکده داروسازی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم دارویی تهران
6. استاد، گروه نانوتکنولوژی، دانشکده فناوریهای نوین پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
7. استادیار، گروه کنترل دارو و غذا، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
8. کارشناس ارشد آزمایشگاه، گروه کنترل دارو و غذا، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی تهران

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

جستجو

دسته بندی

محبوب ترین مقاله ها

مدیرعامل تیپیکو با صدور پیامی، شهادت آیت الله سیدابراهیم رئیسی را تسلیت گفت
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

دکتر عقیل آرین‌نژاد، مدیرعامل تیپیکو با صدور پیامی، شهادت آیت الله سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور کشور ...

مجمع عمومی عادی سالانه شرکت دارویی ره‌آورد تامین  منتهی‌ به‌ ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۲ ، روز سه‌شنبه ۱۸ اردیبهشت ماه
۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۳

 مجمع عمومی عادی سالانه شرکت دارویی ره‌آورد تامین (منتهی‌ به‌ ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۲)، روز سه‌شنبه ۱۸ ...

بازدید مدیر عامل تامین اجتماعی از غرفه ره آورد تامین در اکسپو 2024
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳

میر هاشم موسوی مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی امروز از غرفه‌های هلدینگ دارویی تیپیکو مستقر در ...

جلسه تودیع مدیر حسابرسی داخلی
۲۸ فروردین ۱۴۰۳

مراسم قدردانی از مدیر حسابرسی داخلی در جلسه هیئت مدیره شرکت دانش بنیان دارویی ره آورد ...

مراسم تقدیر از پرسنل کارخانه
۲۸ فروردین ۱۴۰۳

متن خبری برای مراسم تقدیر از پرسنل در 27 فروردین ماه آیین تجلیل و تقدیر از ...

سال ١۴٠٣ سال تاریخ سازی مجموعه تیپیکو خواهد بود
۳ فروردین ۱۴۰۳

بسم الله الرحمن الرحیم «یا مقلب القلوب و الابصار؛ یا مدبر اللیل و النهار؛ یا محول ...

برچسب ها

error: محتوای محافظت شده